Inleiding

Het enige doel van deze website is de publicatie van een inventaris van de zonnewijzers in België, zonder daarbij stil te staan bij de wetenschap die aan de basis ligt van hun constructie. Daarvoor verwijzen wij graag naar de bestaande gespecialiseerde literatuur.

De werkgroep Gnomonica is de jaren 1980 geleden begonnen met het inventariseren van de zonnewijzers in Wallonië en Brussel.

Vrijwel tegelijkertijd werd een inventaris van de zonnewijzers in Vlaanderen gerealiseerd door Patric Oyen van de vzw Zonnewijzerkring Vlaanderen (ZKV).

Door de samenwerking van de twee groeperingen werd het mogelijk om een zonnewijzerinventaris te publiceren dat het gehele grondgebied van ons land omvat.

Naarmate de tijd vorderde werd de lijst langer en nam het aantal foto's en dia's toe. Hoewel wij nog steeds geen aanspraak maken op volledigheid, vonden we dat het tijd werd dat het resultaat van onze gezamenlijke opzoekingen bekend gemaakt werd. Zonnewijzers maken immers onmiskenbaar deel uit van ons wetenschappelijk en cultureel erfgoed.

Uiteraard hebben wij bijzonder veel aandacht besteed aan de exactheid van de gepubliceerde inlichtingen, vooral aan die met betrekking tot de ontwerpers en/of de constructeurs van de weergegeven zonnewijzers. Aarzel niettemin niet om met ons contact op te nemen mocht u in dit verband ergens een onnauwkeurigheid vaststellen of mocht u over nadere gegevens beschikken.

Wij danken van harte alle betrokkenen voor hun vriendelijk onthaal en voor hun toelating om de zonnewijzers te fotograferen. Tenzij anders aangegeven, zijn alle foto's gemaakt door leden van Gnomonica of van de vzw Zonnewijzerkring Vlaanderen (ZKV).
Een bijzonder woord van dank gaat naar Marguerite Bernard, kunsthistorica, voor haar specifieke bijdrage.Bernard Baudoux (webmaster), Eric Daled, Marc Jooris & Olivier Lisein.

© Gnomonica 2004 - 2023. Alle rechten voorbehouden. Terug