Provincie : Antwerpen
Gemeente : Antwerpen
Adres : Floralienlaan, 95
Postcode : 2000
Plaats : Tuin van staande wip maatschappij in Nachtegalenpark
Constructiejaar : 2002
Realisator : Patric Oyen
Foto : Patric Oyen
Soort : Verticaal, oostelijk afwijkend
Spreuk : Als een pijl uit de boog, so snel gaat de tijd.
Terug naar www.gnomonica.be