Provincie : Luik
Gemeente : Liège
Postcode : 4000
Plaats : St Pholien-des-Prés-kerk
Constructiejaar : 1993
Realisator : José Bosard
Foto : 2005
Soort : Verticaal, westelijk afwijkend
Spreuk : LI SOLE DÈ BON DIU LÛT PO TOT L'MONDE
Spreuk vertaling : De zon van de Goede God schijnt voor iedereen
Terug naar www.gnomonica.be