Provincie : Luik
Gemeente : Rocourt
Adres : Clos Reine Astrid, 45
Postcode : 4000
Plaats : Atelier Bosard
Soort : Verticaal, westelijk afwijkend
Opmerking :
De zomeruren worden aangegeven met arabische cijfers en de winteruren met romeinse cijfers.
Terug naar www.gnomonica.be