Provincie : Antwerpen
Gemeente : Antwerpen
Adres : Wapper 9-11
Postcode : 2000
Plaats : Museum Rubenshuis
Constructiejaar : 1601
Realisator : J De Succa
Soort : Horizontaal
Opmerking :
Beschrijving uit 'La mesure du temps dans les collections belges'.
de onderbouw van deze zonnewijzer bestaat uit een geelkoperen blad dat in een houten plaat is ingewerkt. Afmetingen: 30 x 30,5 cm. In de vier hoeken van het blad vindt men de wapenschilden van Oostenrijk, Spanje, België en Bourgondië, evenals de vermeldingen 'Austriacis Hispanicis Belgicis Burgundicis'.
Bovenaan in het midden staat de inscriptie: 'Alberto et Isabellae', onderaan in het midden:'Patribus Patriae'.
Het eigenlijke tafereel is een ronde geelkoperen blad dat met 4 koperen vijzen in de onderbouw is vastgemaakt.
De uurlijnen lopen van IIII tot XII en van I tot VIII. Verder vindt men ook de vermeldingen: 'Linea Aequinoctialis', 'Tropicus Capricorni', 'Tropicus Cancri', 'Oriens - Occidens', 'Quantitas Dieru' en 'Horae Hebreorum'.
De zonnewijzer is nog voorzien van volgende tekst: 'Hoc sui ingeni artisque daedalae monumentum memori graetoque animo consecrabat. J. de Succa. Ao 1601.'
J. de Succa was hoogstwaarschijnlijk Jacob(us) de Succa, één van de kinderen van de Antwerpse poorter van Italiaanse origine, Guillielmus (Willem) de Succa en Catharina van Mierop, resp. een oudere broer van de Antwerpse schilder Anthonio de Succa, een tijdgenoot van Rubens. Hij was in dienst van de aartshertogen Albrecht en Isabella.
Terug naar www.gnomonica.be