Provincie : Luik
Gemeente : Rocourt
Adres : Clos Reine Astrid, 45
Postcode : 4000
Plaats : Atelier Bosard
Constructiejaar : 1979
Realisator : José Bosard
Foto : Stéphane Muselle (2004)
Soort : Verticaal, westelijk afwijkend
Spreuk : SOLE ORIENTE FUGIUNT TENEBRAE
Opmerking :
Men ziet de tijdvereffeningscurve en de geografische coördinaten dan de zonnewijzer.
Terug naar www.gnomonica.be