Provincie : Limburg
Gemeente : Alken
Adres : Motstraat
Postcode : 3570
Plaats : Zijgevel
Foto : Willy Leenders (2002)
Soort : Verticaal, oostelijk afwijkend
Opmerking :
Deze zonnewijzer is een kopie van de zonnewijzer aan de pastorie van Kozen (zie Nieuwerkerken).
Er is echter geen rekening mee gehouden dat de zonnewijzer in Kozen naar het zuidwesten gericht is. Deze is naar het zuiden gericht.
De stijl staat bovendien bijna loodrecht op de muur. Hij moet een helling hebben van 51° met het grondvlak.
Terug naar www.gnomonica.be