Provincie : Limburg
Gemeente : Genk
Adres : Heempark Hoogzij, 7
Postcode : 3600
Plaats : in de nabijheid van het zonnewijzerpark
Foto : Willy Leenders (2007)
Soort : Equatoriaal
Opmerking :
Eenvoudige verweerde zonnewijzer in een educatieve tuin.
Terug naar www.gnomonica.be