Provincie : Limburg
Gemeente : Genk
Adres : Molenstraat
Postcode : 3600
Plaats : Zonnewijzerpark in the Molenvijverpark
Constructiejaar : 2000
Ontwerper : Jan De Graeve
Foto : Annemie America (stad Hasselt) (2000)
Soort : Middagwijzer met middaglijn
Opmerking :
Meridiaanlijn of middagzonnewijzer, Euro-meridiaan genoemd
De zon schijnt op het middaguur door de smalle spleet tussen twee granietblokken. Op de grond verschijnt dus een 'lichtlijn' tussen twee schaduwen. Die lijn is de meridiaanlijn van de plaats vermits de zon 's middags (12 uur zonnetijd) op haar hoogste punt en in het zuiden staat.
Een blokje bovenaan in de spleet werpt op die meridiaanlijn een schaduw. Omdat de zon doorheen de seizoenen elke dag hoger of lager staat ligt die schaduw korter bij of verder weg en duidt dus de datum aan.
Merktekens geven een aantal datums aan, de nationale feestdag van de landen die bij de installatie van de meridiaanlijn lid waren van de Europese Unie. Bij die merktekens staat telkens de vlag van het betreffende land afgebeeld.
Terug naar www.gnomonica.be