Provincie : Limburg
Gemeente : Herk-de-Stad
Adres : 't Vezershuis Dokter Van Weddingenstraat
Postcode : 3540
Plaats : Voorgevel
Foto : Willy Leenders (2004)
Soort : Equatoriaal
Opmerking :
Bij 't Vezershuis, een gebouw voor sociale appartementen nabij het gebouw van het OCMW staat deze constructie. De parlofoon wordt gevoed door een zonnecel. Een ruimte is uitgespaard voor een zonnewijzer. Die zonnewijzer is een 'tuincentrummodel'.
De zonnewijzer is niet alleen slordig maar ook ondeskundig geplaatst. De richting van de zonnewijzerstijl mag immers niet samenvallen met de langsrichting van de constructie vermits die niet noord-zuid gericht is.
Terug naar www.gnomonica.be