Provincie : Limburg
Gemeente : Beringen
Adres : Graafplaats
Postcode : 3581
Plaats : Beverlo
Constructiejaar : 2003
Ontwerper : Willy Ory
Realisator : Jos Geusens
Foto : Willy Ory (2003)
Soort : Puntzonnewijzer
Spreuk : IN HET ZONLICHT HEB IK MIJN LEVEN MOGEN SCHRIJVEN
Opmerking :
Op elk vlak van de kleine piramide ingewerkt in de bovenkant van de grafsteen staat een puntzonnewijzer. Het uur wordt afgelezen op de schauw van de punt van de kegelvormige stijltjes die loodrecht op het vlak met de uurlijnen staat.
Een extra complicatie voor het berekenen van de zonnewijzers is dat de vlakken van de piramide niet alleen verschillend geöriënteerd zijn maar ook nog hellend staan t.o.v. een verticaal vlak.
Niet alle uurlijnen hebben een uurcijfer maar verdeeld over de vier zonnewijzers zijn toch alle uurcijfers aanwezig.

2 fotos voor deze zonnewijzer:


Terug naar www.gnomonica.be