Provincie : Limburg
Gemeente : Beringen
Adres : Collegestraat 1
Postcode : 3581
Plaats : Sint-Jozefscollege
Constructiejaar : 1993
Ontwerper : Willy Ory
Realisator : Willy Ory en Etienne Beckx
Foto : Annemie America (stad Hasselt) (2000)
Soort : Verticaal, oostelijk afwijkend
Spreuk : TEMPUS FUGIT
Opmerking :
Behalve het uur geeft de zonnewijzer ook een aanduiding van de datum. Een bolletje op de stijl werpt zijn schaduw op de muur. De gebogen puntlijnen geven de datums aan van het begin van de dierenriemtijdperken. De plaats van de schaduw van het bolletje geeft aan hoever de zon in een periode van de dierenriem gevorderd is.
Van deze zonnewijzer heeft Willy Ory een kleinere en aangepaste kopie op de achterbouw van zijn huis geplaatst. Daar heeft de zonnewijzer een wit achtergrond en komt beter tot zijn recht. Bij deze zonnewijzer in het college is er te weinig contrast tussen de (te dunne) lijnen en de (te kleine) cijfers en letters enerzijds en de bakstenen muur anderzijds.
Terug naar www.gnomonica.be