Provincie : Limburg
Gemeente : Hamont-Achel
Adres : Michielsplein
Postcode : 3930
Plaats : In een parkje tussen kerk en gemeentehuis
Constructiejaar : 1988
Ontwerper : Ton Hospel
Realisator : 'Noorderkroon' en gemeente Achel
Foto : Annemie America (stad Hasselt) (2000)
Soort : Equatoriaal
Opmerking :
'Noorderkroon' is de afdeling Achel van de Vlaamse Vereniging voor Sterrenkunde (VVS).
Twee informatiebordjes geven uitleg over het verschil tussen kloktijd en zonnetijd en een grafiek van de tijdsvereffening.
De tijdsvereffening is een correctiefactor variërend van ongeveer min 15 minuten tot ongeveer plus 15 minuten afhankelijk van de datum.
Door een contructiefout geeft de zonnewijzer noch de zonnetijd, noch de gemiddelde kloktijd aan. Van die laatste wijkt de tijdsaanduiding 8 minuten af.
Terug naar www.gnomonica.be