Provincie : Limburg
Gemeente : Hasselt
Adres : Guido Gezellestraat
Postcode : 3500
Plaats : Tuin stedelijk museum
Constructiejaar : 2000
Ontwerper : Willy Leenders
Realisator : Technische dienst stad Hasselt
Soort : Verticaal, westelijk afwijkend
Spreuk : Schaduw van de tijd
Opmerking :
"Deze zonnewijzer stond er gedurende drie maanden tijdens de tentoonstelling ""Schaduw van de tijd - Zonnewijzers in Limburg"" van 17 juni tot 10 september 2000 in het Stedelijke Museum van Hasselt. Open Monumentendag op 10 september had in dat jaar 'tijd' als thema."
Behalve het uur geeft de zonnewijzer ook een aanduiding van de datum. Een bolletje op de stijl werpt zijn schaduw op het vlak waarop de gebogen lijnen het begin aangeven van de periodes van de dierenriem. Gestileerde tekeningen van de dierenriemtekens duiden die aan. De plaats van de schaduw van het bolletje geeft aan hoever de zon in een periode van de dierenriem gevorderd is.
Het paneel waarop de zonnewijzer uitgevoerd werd stond niet naar het zuiden gericht maar naar het ZZW. Daardoor is het zonnewijzerpatroon niet symmetrisch en kunnen in de namiddag meer uren, in de voormiddag minder uren getoond worden. Het patroon vertoont hierdoor ook wat meer esthetische spanning. De berekening is iets moeilijker dan voor een precies zuidelijk gericht paneel.
Willy Leenders, ontwerper van de zonnewijzer en samensteller van de tentoonstelling poseerde met zijn echtgenote, zijn zonen en kleinzonen voor de zonnewijzer.
Terug naar www.gnomonica.be