Provincie : Limburg
Gemeente : Meeuwen-Gruitrode
Postcode : 3670
Plaats : Gruitrode kerk
Reconstructiejaar : Einde 20e eeuw
Foto : Annemie America (stad Hasselt) (2000)
Soort : Verticaal
Opmerking :
Links op de trapgevel staat een zonnewijzer. Hij is de gerestaureerde versie van de zonnewijzer die oorspronkleijk rechts op de trapgevel stond.
Van de oorspronkelijke zonnewijzer zijn nog enkele restanten waar te nemen. Zij werden bij de restauratie van de kerk bewaard. Aan de andere kant kwam een nieuwwe zonnewijzer. Een goed voorbeeld van respectvolle restauratie.
"Een anecdote: gevraagd naar het al dan niet bestaan van een zonnewijzer op zijn kerk antwoordde de pastoor van Gruitrode in het jaar 2000: ""Een zonnewijzer, neen. Ik ben God de Vader niet en weet dus niet alles maar als er een zonnewijzer op de kerk stond zou ik dat toch weten."" Bij nader toezicht bleek dat er twee zonnewijzers op zijn kerk stonden!"

4 fotos voor deze zonnewijzer:


Terug naar www.gnomonica.be