Provincie : Limburg
Gemeente : Dilsen-Stokkem
Adres : Stokkem Rechtestraat 29
Postcode : 3650
Plaats : Voorrgevel woonhuis
Foto : Gerard Bongaers (2009)
Soort : Verticaal, westelijk afwijkend
Opmerking :
Merkwaardige en waarschijnlijk unieke zonnewijzer omwille van de lokale toets met het wapenschild (boven de stijl), de molen, de kerk en het kasteel erop afgebeeld.
De zonnewijzer staat gericht naar 120° westelijk t.o.v. het zuiden (ongeveer WNW) maar het uurlijnenpatroon is dit van een zonnewijzer die naar 20° westelijk t.o.v. het zuiden (ongeveer ZZW) gericht moet zijn. De stijl staat bovendien loodrecht in het zonnewijzervlak in plaats van met een helling van 51° t.o.v. het grondvlak.
Terug naar www.gnomonica.be