Provincie : Limburg
Gemeente : Hasselt
Adres : Langvennestraat 151
Postcode : 3500
Plaats : Voorgevel
Foto : Willy Leenders (2009)
Soort : Verticaal
Spreuk : TEMPUS FUGIT
Opmerking :
'Prefab' zonnewijzer voor een zuidelijk gerichte muur.
De stijl steekt loodrecht op het zonnewijzervlak en is iets verder dan de insteekplaats naar onder afgebogen. Hij zou schuin uitde insteekplaat moeten komen en een hoek maken met het grondvlak gelijk aan 51 °, de breedtegraad van de plaats.
Deze zonnewijzer is niet geschikt voor deze muur die niet naar het zuiden gericht is (afwijking ongeveer 9°).
Terug naar www.gnomonica.be