Provincie : Limburg
Gemeente : Herk-de-Stad
Adres : Markt, perron bij het Cultureel Centrum 'De Markthallen'
Postcode : 3540
Constructiejaar : 2008
Ontwerper : Jos Geussens
Realisator : Technische Dienst Herk-de-Stad
Foto : Willy Ory (2008)
Soort : Middagwijzer met middaglijn
Opmerking :
Berekening: Willy Ory
Teksten:
- op de gedenksteen: GODEFRIDUS WENDELINUS ASTRONOMUS 1580-1667 (Godfried Wendelen astronoom 1580-1667)
- op de windroos: TEMPUS ET SITUS A SOLE DEDUCTUS (Tijd en plaats door de zon bepaald)
- op de datumpunten: ZOMER - LENTE / HERFST - WINTER
Destrook in tegels van een lichtere kleur is noord-zuid gericht en markeert dus de meridiaan van de plaats. Zij vertrekt van de voet van het perron, een stenen zuil met pijnappel, symbool van de stedelijke vrijheden. Het perron dient als gnomon (loodrechte stijl). Op het middaguur valt de schaduw van de zuil op de strook
De schaduw van de top van de pijnappel valt dichtbij de zuil of verder weg afhankelijk van het seizoen en kan dus de datum aanduiden. Daartoe zijn drie merktekens aangebracht: een voor het begin van de zomer (omstreeks 21 juni), een voor het begin van de lente (omstreeks 21 maart) en de herfst (omstreeks 23 september) en een voor het begin van de winter (omstreeks 21 december).
Op de meridiaanlijn is ook een gedenksteen en een windroos aangebracht.
Deze middagzonnewijzer is een gedenkteken voor Godfried Wendelen (1580-1667), priester, letterkundige, jurist en astronoom, geboren in Herk-de-Stad waar hij ook enige tijd pastoor was.
Terug naar www.gnomonica.be