Provincie : Limburg
Gemeente : Lommel
Adres : Weijerken 16
Postcode : 3920
Constructiejaar : 1998
Ontwerper : Wim Geerts
Realisator : Wim Geerts
Foto : Wim Geerts
Soort : Verticaal
Spreuk : SEMPER CURRENS REVENIO
Opmerking :
De zonnewijzer krijgt daardoor een ongewoon uitzicht: de uurlijnen zijn slingerlijnen' en concentrische cirkels vormen datumlijnen. De schaduw van de stijl is nog wel een rechte lijn maar er is op het zonnewijzerpaneel geen rechte lijn meer om hem mee te vergelijken.
Op een bepaalde datum lees je het uur af waar de schaduw van de stijl de cirkel voor die datum snijdt.
Een zonnewijzer werkt' niet als de zon het zonnewijzerpaneel niet bereikt omdat ze nog niet opging, reeds onderging of achter het paneel verborgen is. De grens waar de werking ophoudt is op de zonnewijzer links en rechts aangegeven.
De zonnewijzer is gemaakt voor de kloktijd. De lijnen slingeren daarom - door het in rekening brengen van tijdsvereffening en tijdsverschil tussen de referentiemeridiaan en die van Lommel - nog meer dan op de hier bijgevoegde tekening. Die is gebaseerd op de echte plaatselijke tijd, de zonnetijd.
De zonnewijzer in Lommel is nog iets ingewikkelder omdat de muur waarop hij staat niet precies naar het zuiden gericht is. Met die afwijking - in dit geval 3,5° - is bij de berekening rekening gehouden.
De hier bijgevoegde tekening gaat uit van een precies naar het zuiden gericht paneel. Daardoor, en omdat de zonnetijd wordt aangegeven, is het lijnenpatroon heel symmetrisch.

3 fotos voor deze zonnewijzer:
Terug naar www.gnomonica.be