Provincie : Limburg
Gemeente : Herk-de-Stad
Adres : Markt
Postcode : 3540
Plaats : Sint-Martinuskerk
Constructiejaar : 2011
Ontwerper : Willy Ory
Realisator : Jos Geusens
Foto : Geert Renckens
Spreuk : IN MEMORIAM PAULI MAG(ISTRI) VANGEEL + 2004 / FIRMINIQUE MED(ICI) DOCT(ORI) HUYGEN + 2009 / DE STUDIIS WENDELINIANIS OPTIME MERITORUM / 6 JUNII 2011
Opmerking :
De spreuk betekent: 'Ter nagedachtenis aan meester Paul Vangeel + 2004 en aan dokter Firmin Huygen +2009 die zich uiterst verdienstelijk hebben gemaakt voor de studie van Wendelen - 6 juni 2011'

De zijgevel van de kerk staat op één graad na precies naar het zuiden gericht. Het uurlijnenpatroon is dus bijna volledig symmetrisch.
Door de plaatsing hoog onder de kroonlijst is de betekenisvolle tekst op de zonnewijzer met het blote oog niet leesbaar.
De zonnewijzer werd geplaatst op initiatief van de Wendelenstichting uit Herk-de-Stad om hulde te brengen aan Paul Vangeel en Firmin Huygen die in de stichting een zeer verdienstelijke bijdrage leverden aan de studie van de figuur en het werk van Godfried Wendelen (1580-1667), priester, letterkundige, jurist en astronoom, geboren in Herk-de-Stad waar hij ook enige tijd pastoor was.
Terug naar www.gnomonica.be